WHISTLEBLOWING


Vzhledem k Zákonu č.171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů jsme spustili novou firemní komunikační platformu Nenech to být (NNTB), která funguje na principu online schránky důvěry.

Máte podezření, že v naší organizaci dochází k neetickému jednání nebo nám chcete poslat jakoukoliv zpětnou vazbu? Využijte náš whistleblowingový kanál. Naše společnost si zakládá na etickém fungování a vzájemném respektu. Pro případ, že byste se stali svědky neetického jednání, o kterém není snadné mluvit osobně, jsme zavedli whistleblowingový kanál. Prostřednictvím tohoto kanálu nám můžete bezpečně poslat oznámení o protiprávním či neetickém jednání, návrhy na zlepšení, dotazy nebo jakoukoliv zpětnou vazbu.

Všechna oznámení řeší pověřené osoby v naší organizaci, informace zaslané přes whistleblowingový kanál jsou v naprostém bezpečí a nehrozí žádné odvetné opatření.


Jak správně poslat oznámení?

  • vždy posílejte pravdivé informace
  • buďte co nejvíce konkrétní – podrobně popište situaci a osoby, kterých se to týká a napište co nejvíce detailů
  • pokud je to potřeba, nahrajte i přílohy

Buďme v kontaktu

Budeme rádi, když s námi zůstanete v kontaktu. Pravděpodobně se vás zeptáme na víc informací a budeme vás také informovat o řešení vašeho oznámení. Proto si bezpečně uložte klíč k vašemu oznámení, který se zobrazí po odeslání oznámení. S tímto klíčem se můžete k oznámení kdykoliv vrátit.
Podněty posílejte ze svých osobních zařízení skrze tento odkaz

www.nntb.cz/c/bct3sa1vVyužít můžete také mobilní aplikaci dostupnou na Google Play a App Store

Přístupový kód pro odeslání podnětu je: 5oeg8w6m76.

K oznámení můžete využít i emailovou schránku nenechtobyt@oknotherm.czikonazavoláme
vám
ikonanajít
pobočku
ikonapoptat
cenu