HISTORIE

růstu a inovací


1992
Založení firmy a zahájení výroby plastových oken a dveří

Rakouský živnostník, výrobce oken, hledá partnery pro založení oknařské firmy v porevolučním Československu. V bývalých armádních kasárnách v Kaplici zakládají tři společníci 6. května 1992 firmu OKNOTHERM spol. s r.o. Hlavní know-how jsou plastová okna a dveře.

1994
Založení sklárny

Společníci za dva roky založí další firmu na výrobu izolačních skel ISOTHERM s.r.o. Tato firma má zásobovat skly vlastní Oknotherm, ale skla nabízí i dalším firmám, to však z konkurenčního hlediska moc nefunguje.

1995
Odchod rakouského společníka

Oknotherm zůstává po vystoupení rakouského společníka pouze v českých rukách. Pro účely dalšího podnikání je přizpůsobován výrobní areál a pořizuje se další technologie pro rozšiřování výroby už jen v oblasti otvorových výplní – bez skel.

1998
Majetková restrukturalizace

Firma prochází další majetkovou restruktualizací a stává se ryze rodinnou firmou pod vedením jediného společníka Mgr. Jiřího Krby. S řízením firmy pomáhají rodinní příslušníci. Začíná se psát nová éra Oknothermu.

2000
Nastartován růst společnosti

Do managementu firmy nastupuje kompletně druhá rodinná generace. Strategické řízení firmy ve své vizi nasměruje společnost k plánovanému růstu.

2003
Výrobní hala Kaplice-nádraží

Zakoupením pozemku v průmyslové zóně Kaplice Nádraží vzniká první moderní výrobní hala na produkci plastových oken. Pořízená výrobní technologie nastartuje velkokapacitní výrobu.

2005
Zahájení výroby hliníkových oken a dveří

Jako reakce na zvyšující se poptávku především po hliníkových vstupních dveřích vyškolí Oknotherm personál a zakoupením technologie zahajuje výrobu hliníkových otvorových výplní.

2006
První obchodní pobočky

Prozíravým strategickým rozhodnutím je zahájeno budování pobočkové obchodní sítě s vlastními kvalifikovanými zaměstnanci. Tímto krokem postupně vzniká několik desítek obchodních poboček a partnerských zastoupení ve větší části České republiky a rozšiřován je také zahraniční obchod především v sousedním Rakousku a Německu.

2008
Stavby výrobních a skladových hal

Dosavadní výrobní kapacity plastových oken a dveří jsou zdvojnásobeny rozšířením výrobního areálu Kaplice Nádraží. Přistavěny jsou další výrobní a skladové haly. Pořízena je další automatizace výroby a logistiky.

2009
Zahájení výroby dřevěných oken a dveří

Poptávkový trend nasměruje společnost Oknotherm také do vlastní výroby dřevěných oken a dveří. Tomuto kroku předchází výběr kvalifikovaných pracovníků z oboru a pořízení moderní výrobní linky spoléhající na dílcovou metodu zpracování. Obor oken a dveří ze dřeva probíhá v pronajatých prostorech.

2013
Stěhování aluvýroby

V areálu Kaplice je díky předchozí ekonomické krizi k odkupu objekt sousední firmy, jež představuje soustavu výrobních hal a manipulační pozemek. Firma Oknotherm neváhá a tuto nemovitost zakupuje. Po drobných stavebních úpravách sem přesouvá výrobu hliníkových otvorových výplní, což nastartuje její další růst a modernizaci.

2014
Zahájení kovovýroby

Oknotherm běžně zpracovává tyčový profilovaný materiál z plastu, hliníku a dřeva. To je už jen krůček k tomu zkracovat, svařovat a tvarovat také ocel. Tato výzva nabrala reálnou podobu a jako další výrobní divize je v Oknothermu zřízena kovovýroba a zámečnictví.

2015
Stěhování dřevovýroby

Odkupem dalšího sousedního výrobního areálu se dvěma velkými výrobními halami a rozsáhlým manipulačním pozemkem v Kaplici rozšiřuje firma Oknotherm svou výrobní kapacitu. Přestěhuje sem již slušně rozjetou výrobu dřevěných oken a dveří z pronajaté haly. Pořízena tak může být další špičková technologie na obrábění a nové prostory umožňují vybudovat velkokapacitní lakovnu.

2016
Technologie pro kovo a alu výrobu

Pokrok je ve špičkové technologii. Proto je v areálu Kaplice postavena další výrobní hala, kam jsou soustředěny nové stroje pro progres kovovýroby a v další její stejně velké části je umístěno pětiosé obráběcí centrum a pila pro hliníkovou výrobu.

2018
Logistické centrum Doubravčice

Praha jako hlavní město představuje takřka bezedný trh s okny. Obchod zde podporují dvě pražské obchodní pobočky a řada obchodních partnerů. Proto je v blízkosti Prahy zakoupen pozemek, na kterém je vybudováno montážní a logistické centrum, které Prahu a okolí řemeslně pokrývá.

2020
Generační výměna

Úspěšně dokončena je plánovaná generační výměna ve vedení společnosti. Statutární zástupnost přebírají dcery zakladatele firmy Ing. Květoslava Stříbrná a Jana Kiclová. Nemovitostní portfolio společnosti je za téměř třicet let natolik rozsáhlé, že dalším strategickým krokem je odštěpení nemovitého majetku do samostatné správcovské společnosti DOVIRO s.r.o. Řízení řemeslné firmy Oknotherm je soustředěno na klíčové manažery, kteří ve firmě profesně vyrostli.

2021
Přestavba administrativy a skladu

Zahájena přestavba administrativní budovy a skladu. Plánovaný rozsáhlý stavební projekt jako třešnička na dortu má zpříjemnit kancelářské a sociální prostory. Vzniká nový prostorný sklad a školící středisko pro zaměstnance a zákazníky.

2022
30 let Oknotherm spol. s .r. o.

Oslava třicet let existence firmy Oknotherm na trhu otvorových výplní. Roční obrat, který dosahuje téměř 500 mil. korun zabezpečuje stabilní tým dvou stovek zaměstnanců a desítek montážních skupin. Výroba vlastních produktů se odehrává na 11 000 metrech čtverečních výrobní a provozní plochy ve třech areálech.

2023
Stavební úpravy areálů

Dokončeny jsou stavební úpravy v areálech, které přispějí k jejich tepelné izolaci. Modernizují se prostory pro potřeby zaměstnanců a prostřednictvím nových fasád oblékají firmu do nového kabátu.

ikonazavoláme
vám
ikonanajít
pobočku
ikonapoptat
cenu